คลาสเรียนออนไลน์

Recent Posts
1. Trend Following
กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม เน้นการคัดเลือก & สแกนหุ้นที่เป็น Growth Stock
หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตโดยวางแผนการเทรดเป็นระบบ
●  วัฏจักรของหุ้นขาขึ้น และจุดเข้าออกของการเทรดตามแนวโน้ม       
●  Mementum ของหุ้นขาขึ้น                    
●  การแบ่ง Position sizing   
●  การแสกนหาหุ้นเติบโต 
●  Trailing Stop ในการรักษากำไร 
●  Workshop ในการรันเทรน 
2. Swing Trade
กลยุทธ์การเก็งกำไรแบบเล่นรอบ ระยะสั้น - กลาง 
คัดเลือกและวางแผนเทรดในจุดที่ได้เปรียบ เป็นการเก็งกำไรจากพฤติกรรมราคา
            
● กลยุทธ์ 3 Swing Buy Setup                     
● Leading Indicator                                   
● การคำนวณ Position Sizing
● Trend Qualifier
● กฏ 30% Swing high 
● การวาง Target ขายทำกำไร
3. Volume Analysis
การวิเคราะห์พฤติกรรมราคารูปแบบต่างๆ  ด้วยการอ่านปริมาณการซื้อขาย
การวิเคราะห์แรงซื้อ & แรงขาย และสัญญาณเตือนต่างๆ ด้วยทฤษฎี  Volume Spread Analysis 
● ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย       
● วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมราคาต่างๆ ด้วยทฤษฎี Volume Analysis
● เข้าใจลักษณะของแรงซื้อ และแรงขายต่างๆ ที่ปรากฏออกมา
● Sign of Strength & Sign of Weakness    
● การดู Buying & Selling Climax ในการกลับตัวของรอบใหญ่
● มีตัวอย่างการวิเคราะห์ให้ดูระหว่างการสอน
เรียนหุ้นออนไลน์ปี 61
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และ ปัจจัยทางเทคนิค
● ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental)
● ลักษณะเฉพาะตัว ของหุ้นแต่ละ Sector
● การประเมินราคาที่เหมาะสม
● แนวโน้มของพฤติกรรมราคา 
● การบริหารความเสี่ยง และการวางเงิน
● การจัดพอร์ตการลงทุน
สมัครเรียนออนไลน์ ติดต่อได้ที่ เพจซั่มหุ้นครับ