Fibonacci Retracement

Fibonacci เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาคาดการณ์แนวรับแนวต้าน และราคาเป้าหมาย กับตลาดหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ Fibonacci มีหลายประเภท ตัวแรกที่จะสอนวันนี้คือ Fibonacci Retracment

ซึ่งเป็นการวัดจาก "ช่วงการขึ้น หรือการลง ในอดีต" เพื่อดูโซนแนวรับ แนวต้าน ที่มีนัยสำคัญของราคา ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

วิธีการใช้ "ลากจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะครับจะได้ไม่สับสน"

มี 2 แบบคือ

1. แนวโน้มเป็นขาลง และอยากหาแนวต้านจากการรีบาวด์

โดย ตีจากจุดสูงสุด ไปหาจุดกลับตัวทางด้านล่าง

2. แนวโน้มเป็นขาขึ้นมาก่อน และกำลังย่อตัวลง สามารถหาแนวรับได้โดย ตีจากจุดเริ่มต้น ไปหาจุดกลับตัวสูงสุด

อัตราส่วนที่มีนัยยะสำคัญที่ราคามักไปกลับตัวบ่อยๆคือ 38.2% ,50% ,61.8%

1,453 views0 comments