มาเช็ค Funflow ต่างชาติ / สถาบัน ง่ายๆ ด้วยตัวเองกันครับ

● ฟังก์ชันนี้ชื่อว่า SetFlow (Alt+F7) ที่อยู่ใน E-fin stock Pick up นั่นเองครับ

ซึ่งเป็นการตรวจสอบแนวโน้มการซื้อขายของผู้เล่นรายใหญ่ 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ สถาบัน และ นลท.ต่างชาติ

ซึ่งเป็น2กลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขึ้นลง ของ Set Index บ้านเรา

โดยใน Chart จะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่

● ยอดซื้อขายสุทธิ

โดยจะมีเส้น Vline สีส้มแบ่งอยู่

- หากเส้นกราฟอยู่เหนือ Vline = เป็นยอดซื้อสุทธิ - หากเส้นกราฟอยู่ใต้ Vline = เป็นยอดขายสุทธิ

ยอดซื้อขายสิทธิจะแสดงต่อวัน เพื่อดูว่าในวันนั้นๆ มีการซื้อ - ขายสุทธิเป็นอย่างไรบ้าง (หน่วยเป็นล้านบาท) ● ยอดซื้อขายสะสม

ยอดซื้อขายสะสม จะแสดงยอดซื้อขายสะสมของสถาบัน / ต่างชาติ ว่าตอนนี้มีเงินลงทุนอยู่ในตลาดหุ้น Set Index และ Future บ้านเราเท่าไหร่ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยแบ่งเป็น Trend ว่ามีการซื้อสะสม หรือ ขายสะสม เพิ่มขึ้น / ลดลงอย่างไร เพื่อดูแนวโน้มของเงินไหลเข้า หรือไหลออกครับ (หน่วยเป็นล้านบาท) คือด้วยความที่เม็ดเงินของผู้เล่นรายใหญ่มีมาก เวลา Flow ไหลเข้า หรือไหลออก มันจะต่อเนื่องและกินเวลาสักพักหนึ่ง ไม่ได้จบภายในวันเดียว

ฟังก์ชันตัวนี้ เป็นเหมือนเลขา ที่คอยวิเคราะห์และรายงานการซื้อขาย ของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดหุ้นนั่นเองครับ

1,139 views0 comments