เทคนิคการอ่าน Volume

ปริมาณการซื้อขาย หรือ VOLUME คือ "จำนวนหุ้น" ที่มีการซื้อขายในแต่ละวัน

การสังเกต ปริมาณการซื้อขาย จะมีประโยชน์มาก หากวิเคราะห์คู่กับพฤติกรรมราคา เพื่อให้เข้าใจ แนวโน้ม หรือสัญญาณเตือนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การอ่าน Volume จะสังเกตการเข้า - ออกของวอลุ่ม ควบคู่กับ Trend โดยแบ่งได้ ดังนี้

● ช่วงที่ไม่มีแนวโน้ม / ราคาพักตัว (Trendless)

1. กระตุกเป็นช่วงๆ แล้วหายไป : เกิดในหุ้นที่อยู่ในโซนสะสม หรือหุ้นที่ Sideway ในภาพใหญ่ ที่บ่งบอกว่า มีคนบางกลุ่มทยอยเข้ามาเก็บหุ้นเป็นช่วง ๆ

2. วอลุ่มแห้ง : เป็นช่วงที่ยังไม่มี Demand เข้ามาในตลาด การเข้ามาเทรดช่วงนี้ ราคาจะยังไม่ไปไหน และแกว่งตัวแคบๆ ในกรอบ

● ช่วงที่เป็นแนวโน้ม / ไล่ราคา (Trend)

3. วอลุ่มเข้า : ส่วนมากปริมาณ Volume จะเข้าในโซนที่มีนัยสำคัญ ถ้า Volume เข้าในช่วงที่ราคาทะลุแนวต้าน มีโอกาสจะจุดเริ่มต้นของเทรนขาขึ้น **หรือเตือนถึงเทรนขาลง กรณีที่ราคายืนไม่อยู่ หลุดแนวรับลงมาพร้อม Volume

4. วอลุ่มพีค : เป็นลัักษณะที่ ปริมาณการซื้อขาย ทะลักเข้ามาสูงมาก จนเกิดเป็นแท่งวอลุ่มสูงโดดขึ้นมา ซึ่งวอล่มพีค มีทั้งแบบที่ดี และไม่ดี ขึ้นอยู่กับลักษณะ และตำแหน่งที่เกิด เช่นการเกิด Volume Peak ที่เรานับเป็นเรงซื้อ ก็ต่อเมื่อ Volume Peak แล้วราคาทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นมาได้

ซึ่งส่วนใหญ่การเกิดวอล่มสูงมากๆ มักเป็นสัญญาณเตือนของการจบรอบ หรือย่อตัวในระยะสั้น จาก Buying Climax / หรือ Selling Climax ที่มักเกิดวอลุ่มพีค ในปลายตลาดขาลงเช่นเดียวกัน

5. วอลุ่มเบาบาง : มักจะเกิดในช่วงย่อพักตัวซัพแรงขายของขาขึ้น หรือการรีบาวด์ในขาลง ซึ่งลักษณะของวอลุ่มในช่วงนี้ จะไม่หายไปเหมือนในโซนสะสม แต่จะค่อยๆ ลดลงตามลำดับ จนกว่าจะพักตัวเสร็จ และกลับเข้าสู่แนวโมเดิม ปริมาณ Volume ถึงจะกลับมาอีกครั้ง

11,819 views0 comments