Bull & Bear Tarp และการซื้อโดย Overlap

Overlap คือการที่ราคาผ่านโซน แนวรับ หรือแนวต้าน ที่มีนัยสำคัญ แต่ไม่ไปจริง (False Break) เช่น...

🔹 Overlap แนวรับ

เป็นการทุบให้ราคาหลุดแนวรับสำคัญลงมา (แต่ไม่ลงจริง) จากนั้นมีแรงซื้อเข้ามา ดันให้ราคากลับขึ้นไปยืนเหนือโซนเบรกได้ เป็นคล้ายๆ การทุบเพื่อหลอกเก็บของ เราจึงเรียก Pattern นี้ว่า Bear Trap หรือกับดักหมี

🔹 Overlap แนวต้าน

เป็นการดันให้ราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป แต่หลังจากนั้นยืนไม่อยู่ เกิดแรงขายเทกลับลงมาปิดใต้โซนแนวต้านเดิม เกิดเป็น False break เราจึงเรียกการ Overlap ในลักษณะนี้ว่า กับดักกระทิง (Bull Trap)

มาดู Patterns ที่แสดงการ Overlap ในแนวโน้มต่างๆ จากประสบการณ์ของผู้เขียนกันครับ

(สามารถขยายภาพในมือถือได้)

🔹 ประโยชน์ของการใช้จุด Overlap ในการเทรด

1. ใช้ Overlap เป็นจุดตัดขาดทุน เมื่อเป็นการเบรกหลอก (Bull Trap)

โดยการวางจุดตัดขาดทุนเมื่อราคากลับลงมาที่โซนเบรกก่อนหน้า

2. ใช้ Overlap เป็นจุดซื้อ สำหรับหุ้นในขาขึ้น

การเข้าซื้อ โดยใช้จังหวะ Overlap เป็นการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มหลักที่เป็นขาขึ้น แต่กำลังย่อตัวในแนวโน้มรอง ในช่วงที่เกิด Bear Trap เพื่อหาแท่งเทียนที่แสดงถึงแรงซื้อ และราคากลับขึ้นมาเหนือโซนเบรก

2.1 ตย. การ Overlap ในหุ้นขาขึ้้น ที่กำลังย่อตัวซับแรงขาย (Corrective wave) เป็นจุดซื้อ โดยอิงจากแนวโน้มหลัก

2.2 ตย. การ Overlap ในหุ้นขาขึ้น และการวางจุดตัดขาดทุนโดยวางไว้บริเวณ Low ล่าสุด

🔹 การเทรดด้วยจังหวะ Overlap และการประยุกต์ใช้

1. แนวโน้มหลักของหุ้น ควรเป็นขาขึ้น และกำลังย่อตัวจากการซับแรงขาย

2. การวางจุด Stoploss จากการ Overlap หากเป็นการเบรกโซนสะสม อาจพิจารณาแท่งเทียนเบรกที่มี Volume สูงในการ Stoploss ได้เช่นกัน โดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ Low ของแท่งเทียน

3. กลยุทธ์นี้ เป็นเทคนิคการเข้า Order ที่มี Payoff Ratio ที่ดี เพราะมองถึงจุดตัดขาดทุนจำกัด ขณะที่กำไรเป็น 3 - 4 เท่าเทียบกับสัดส่วนการขาดทุน

4. กลยุทธ์นี้ไม่เหมาะกับการกลับตัวที่เป็น V-Shape เพราะมี จุด Stoploss ลึก ทำให้ความคุ้มค่าในการเทรดไม่น่าสนใจอีกต่อไป

6,516 views0 comments

Recent Posts

See All

SPVI

COM7

SIS