COM7
ลักษณะของธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple.

โครงสร้างรายได้


ลักษณะผลิตภัณฑ์

1. ธุรกิจค้าปลีก (Retail) ปัจจุบันบริษัทมีสาขาครอบคลุม 70 จังหวัด ในชื่อ BaNANA, Studio7, BKK, Kingkong Phone และ Brand Shop แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ

1.1 ร้านขายสินค้าไอทีภายใต้แบรนด์ BaNANA , ปี 2561 มีการเปิดตัวระบบร้านค้าเครือข่ายภายใต้ชื่อ BaNANA Shopping เน้นตลาดต่างจังหวัดในพื้นที่อำเภอรองที่ยังไม่มีสาขาของบริษัท

1.2 ร้านค้าขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบรนด์ BKK 44 สาขา , KingKong Phone 95 สาขา

1.3 ร้านค้าขายสินค้าแบรนด์ Apple

1.4 ร้านแบรนด์ช็อป เช่น Samsung Shop, Oppo Shop, Huawei Shop และ ViVo Shop


2. ธุรกิจเชิงพาณิชย์ลูกค้าองค์กร (B2C) ขายให้ลูกค้าที่เป็นองค์กรรวมถึงลูกค้าที่เป็นสถาบันการศึกษา


3. ธุรกิจบริการ (Service) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ iCare และร้านให้บริการ TRUE Shop ภายใต้ชื่อ TRUE by Comseven


4. ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ (Online) จัดตั้งช่องทางให้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อ www.bnn.in.th ซึ่งทำธุรกิจออนไลน์เข้ามาเสริมหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์การซื้อสินค้าที่แตกต่างมากขึ้นโดยขายสินค้ากว่า 2000 รายการ มากกว่า 40 ประเภท และ100แบรนด์สินค้าระดับโลก
ปัจจัยที่สำคัญของกิจการ
  1. การขยายสาขาเพื่อเพิ่มยอดขาย , เฟรนไชส์

  2. เน้นช่องทางการขาย Online เพื่อเพิ่มรายได้

  3. ซื้อกิจการ KingKong Phone ในปี 2561 จำนวน 95 สาขา

  4. เทรนของ 5G และ IOT ที่เป็น Big Change ของ Sector นี้ในอนาคต


ความเสี่ยง
  1. การแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง ทำให้ Margin ของ Sector นี้ค่อนข้างบาง

  2. การบริหารสินค้าคงคลัง และการ Clear Stock สินค้าที่ล้าสมัย


365 views0 comments

Recent Posts

See All

SPVI

SIS

GCAP