SPVI

Updated: May 22, 2020ลักษณะของธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการสำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม iCenter

โครงสร้างรายได้


ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC Operating System) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ iMac, Mac mini, Mac Pro และ Macbook Pro


2. ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS เป็นตัวแทนจำหน่ายได้แก่ iPod, iPad สำหรับ iPhone บริษัทได้ทำสัญญากับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่าย


3. ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple ได้แก่ ที่ชาร์ตแบตเตอรี่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook Pro, Macbook Air, iPad, iPod และ iPhone, หูฟัง, สายพ่วง, เครื่องส่งสัญญาณ Internet, AppleCare เป็นต้น


ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)

1.ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม (Acessories)

2. ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟฟิก (Professional Graphics)

3. ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ (Software)

4. งานบริการ (iCenter)

ปัจจัยที่สำคัญของกิจการ

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายปลีกให้ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ร้อยละ 88%

มีนโยบายเลือกเปิดสาขาเฉพาะในแหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อ ปัจุบันสาขาทั้งหมดของบริษัทจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้า โดยมีช่องทางจำหน่ายพันล้านคาปลีก iStudio, iBeat, iShop, Mobi, AIS Shop by Partner/ AIS Telewiz จำนวน 30 สาขา รวมทั้งสาขาในมหาวิทยาลัยจำนวน 8 สาขาความเสี่ยง
  • การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เนื่องจากเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีวงจรการขาย

  • รายได้หลักอิงกับสินค้าแบรนด์ Apple เพียงเจ้าเดียว

  • การแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งผลให้ Margin อยู่ในระดับ 1-2%


359 views0 comments

Recent Posts

See All

COM7

SIS

GCAP