SYNEX

กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

ลักษณะของธุรกิจ

จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค่าส่งทั่วประเทศ รวมถึงห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

โครงสร้างรายได้


ลักษณะของธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายแบ่งออกเป็น 9 ประเภท

1. ผลิตภัณฑ์ประเภทชิ้นส่วนอุปกรณ์ สินค้าหลักคือ Motherboard, Hard disk, CPU

2. ผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หมึกพิมพ์ โทนเนอร์ กระดาษสำนักงาน

3. ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์ inkjet, เครื่องพิมพ์ Laser

4. ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล เช่น จอแสดงผล และโปรเจคเตอร์

5. ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์มัลติมีเดีย เช่น ผู้ฟัง Memory card USB Flash Drive

6. ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์

7. ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เช่น Switch, Hub, Wireless, LAN, UPS, Sever

8. ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ

9. เอกพันธ์ประเภทอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น Smartphone, Tablet, Wearable productsช่องทางการขาย

- บริษัทนี้สำนักงานสาขา เป็นการศูนย์บริการและสำนักงานขายครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดหลักๆทั่วประเทศ จำนวน 6 สาขาหลัก และศูนย์บริการในกรุงเทพสาขา

- ศูนย์บริการ Synnex Service Partner ที่ให้บริการโดยลูกค้าของบริษัทมากว่า 60 แห่ง

- บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านผู้แทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5000 ราย


ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

2. ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ความเสี่ยงจากการมีอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ในระดับต่ำ

4. ความความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย

130 views0 comments

Recent Posts

See All

SPVI

COM7

SIS