เรียนการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

              Volume Spread Analysis

- การอ่านปริมาณการซื้อขาย  ประกอบกราฟแท่งเทียน 

- โครงสร้างของพฤติกรรม Volume ที่มีนัยสำคัญ (Volume และ Market Phase)

- ลักษณะของปริมาณการซื้อขาย  

- โซนสะสม (การสร้างฐานราคา ก่อนการขึ้น) 

- โซนทำราคา

- โซนปล่อยของ (จากรายใหญ่)

- ลักษณะของ Volume ในแนวโน้มขาขึ้น และ แนวโน้มขาลง 

- การคอนเฟิร์ม Buy & Sell Signal

- วอลุ่มสูง ที่เริ่มต้นขาขึ้น

- วอลุ่มสูง ที่เกิดช่วงปลายตลาดขาขึ้น (เตือนถึงการปรับตัวลง)

- ลักษณะของวอลุ่ม ที่เป็นสัญญาณอ่อนแอของตลาด Signs of Weakness 

==================================================================
ทฤษฎี The Major VSA Patterns  ที่ใช้ดูแท่งเทียน ที่มีนัยสำคัญ
==================================================================

Buying Climax  ที่เป็นการไล่ซื้อจากข่าวดี ที่มักเกิดในช่วงท้ายๆ ของแนวโน้ม 

Selling Climax ที่เกิด Panic Sell ในช่วงข่าวร้าย และมักเป็นจุดต่ำสุดของรอบ

Upthrsts bar ที่เป็นแท่งที่ถึงแรงขาย

Locked in Trader โซนที่เกิดก่อนการทำราคา

No Demand ลักษณะของการขึ้นที่ปราศจากแรงซื้อ

และตัวอย่างของพฤติกรรมราคาและ Pattern  ในตลาดหุ้น

     ● ไม่จำกัดเวลา

     ●  เรียนจบแล้ว สามารถกลับมาทบทวนได้เรื่อยๆ 

เรียนออนไลน์ที่บ้าน 
ค่าลงทะเบียน  2800 บาท
     ● สมัครเรียน Inbox ได้ที่เพจ ซั่มหุ้น